תאגידים

להורן ושות’ ניסיון ניכר בייצוג חברות תוכנה, קלינטק, ביוטכנולוגיה ומכשור רפואי. עורכי הדין בהורן ושות’ נטלו חלק, במהלך 15 השנים האחרונות, בעסקאות רבות הנוגעות לחברות בתחומים הללו, בייצגו חברות, מייסדים, מוסדות אקדמיים וקרנות השקעה. צוות הורן ושות’ מייעץ לעמיתים בשינויי מבנה תאגידיים ועסקאות מימון.
יובל הורן נמנה על ידי ה European Legal 500 כמומחה בתחומי ההיי-טק, התאגידים והמסחרי, וכן שווקי-הון וניירות ערך.
משרדנו מספק שירותים ומענה לכל שלב בחיי חברה, לרבות:
o התאגדות והסכמי מייסדים – הקמת חברות בישראל, ארה“ב והאיחוד האירופי.
o שינויים במבנה התאגיד – משרדנו סיפק ייעוץ משפטי לחברות אשר שינו את מרכז פעילותן לדלאוור, ארה“ב, לישראל ולאיחוד האירופי; התמזגו לתוך חברות הנסחרות בישראל ובארה“ב; ביצעו שינויים במבנה הון המניות שלהן.
o הסכמי העסקה וייעוץ – עבור מייסדים, הסכמים לדוגמה עבור חברות גדולות, כחלק ממעבר לחברה ישראלית, כחלק מעסקאות מיזוג לתוך חברות זרות; ייעוץ בנושאים הנוגעים לסיום העסקה והליכים הקשורים בדיני עבודה (לפרטים ראו תחום העיסוק של מדעי החיים).
o תכניות אופציות והטבות לעובדים – ניסוח וייעוץ בעניין הליכי האישור התאגידי של תכניות אופציות לעובדים ותכניות מניות מוגבלות; תכניות אופציות עבור עובדים שאינם ישראלים בחברות ישראליות; ייעוץ שוטף לוועדות הדירקטוריון בדבר יישום, תמחור מחדש וסיום תוכניות אופציות.
o ממשל תאגידי – ייעוץ שוטף לחברי דירקטוריון ומנכ“לים של חברות ציבוריות ופרטיות בנוגע לממשל תאגידי ונטילת חלק בישיבות דירקטוריון.
המשרד מייעץ לחברות פרטיות וציבוריות, ישראליות וזרות, ומלווה אותן בהליכי משא ומתן, בנייה וניסוח של עסקאות מסחריות ואסטרטגיות,. אנו מייעצים בעניינים שוטפים למשקיעים המובילים בישראל בתחום מדעי החיים ולחברות רבות הנתמכות עלי ידי המדען הראשי. היינו מעורבים בהקמת מספר קרנות הון סיכון ואנו מייעצים להן על בסיס קבוע בעניין מערכות היחסים שלהן עם משקיעיהן ומייצגים קרנות הון סיכון בהשקעותיהן.