רגולציה

ממשרדנו מייעץ באופן שוטף לחברות זרות וישראליות בנוגע להיבטים שונים הנוגעים לקשר של חברות אלו עם המדען הראשי במשרד הכלכלה, ומסייע בבניית עסקאות טכנולוגיות מקומיות וחוצות גבולות על מנת להתאימן כראוי לתקנות רלוונטיות ולדרישות החוק.
המשרד ייעץ לחברות בינלאומיות ביחס להתאגדות והקמה של עסקים בישראל, ובכלל זה רישום ברשם החברות, היבטים הנוגעים במדען הראשי במשרד הכלכלה ובמשרד הבריאות.

משרדנו מייעץ לגופים הפועלים בתחום מדעי החיים והביוטכנולוגיה בנושאי הרגולציה, לרבות בנוגע לאישורי ועדת הלסינקי המוסדית ולהיבטים משפטיים הנוגעים במשרד הבריאות הקשורים בתמחור, רישום, רישוי, יבוא, הפצה, ושיווק של תרופות, מכשור רפואי ומוצרים פרמצבטיים, וכן בטיפולי חמלה. משרדנו ייעץ לגופים אלו גם בענייני רגולציה הנוגעים למיזוגים, רכישות והשקעות.

עו"ד יובל הורן הינו חבר ועדת הלסינקי של המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא- תל השומר, החל משנת 2007.