ניירות ערך ושוק ההון

הורן ושות' וקרנות מייעץ באופן קבוע ללקוחות ישראליים ובינלאומיים במגוון עסקאות המימון התאגידי שלהן.
o הקמת חברות חממה נתמכות מדען ראשי;
o מימון ראשוני על ידי מייסדים ןחברים ומשפחה;
o מימון seed על ידי איינג'לים ומשקיעים חיצוניים;
o סבבי השקעה של קרנות הון סיכון;
o השקעות אסטרטגיות על ידי חברות בינלאומיות;
o רישום ני"ע למסחר בישראל ובארה"ב, לרבות הצעות ראשונות לציבור והצעות המשך;
o ייצוג מוסדות פיננסיים ישראלים ובינלאומיים בעסקאות מימון ןייעוץ בנושא ISDA;
o גיוס הון פרטי וציבורי עבור חברת פיתוח תרופות; וכן-
o עסקאות גיוס הון פרטי טרם הנפקת חברת פיתוח תרופות.
יובל הורן הוכר כמומחה על-ידי ארגון ה- European Legal 500 בתחומי התאגידים, היי-טק, עסקאות מסחריות, ניירות ערך ושוק ההון.
למשרד ניסיון מיוחד בייצוג חברות טכנולוגיה ברישום והקצאת ני"ע בבורסות בישראל ובארה"ב. אנו אך מייעצים לחברי הדירקטוריון וההנהלה של חברות טכנולוגיה הנסחרות בבורסה בתל אביב בענייניי ממשל תאגידי, פעילויות שוטפות, דרישות דיווח ומגבלות מכוח הדין. משרדנו היה מעורב בעסקאות מימון ציבוריות רבות של חברות ביוטכנולוגיה.
המשרד היה מעורב לאחרונה בעסקאות הבאות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב:
o ליווי חברת דלאוורית הנסחרת בבורסה בתל אביב בהגשת תשקיף מדף ובמקביל הגשת Form S-1 לרשות ני"ע בארה"ב;
o ייצוג חברת פיתוח תוכנה בהגשת תשקיף מדף לבורסה בתל אביב;
o ייצוג קולפלנט בע"מ במיזוגה עם פורטפוליו גרין בע"מ;
o ייצוג שוטף של את"י (החממה הטכנולוגית באשקלון), שאר התמזגה עם גפן השקעות ביומד בע"מ;