הון סיכון והשקעות פרטיות

משרדנו מייעץ לחברות, יזמים, חממות טכנולוגיות במימון ממשלתי, משקיעים פרטיים וקרנות הון סיכון בכל הנוגע לעסקאות מימון, לרבות סבבי seed, השקעות הון סיכון, הלוואות הון סיכון, השקעות על ידי שותפים אסטרטגיים ומיזוגים ורכישות. היכרותנו העמוקה עם צרכיהם ומגבלותיהם של משקיעים מחד וחברות מאידך, מהווה נדבך נוסף ביכולתנו לתרום לעסקאות אלו מניסיוננו העשיר וזווית הראייה הייחודית שלנו.
משרדנו היה מעורב בהקמתן ויצירתן של קרנות הון-סיכון, ומייעץ באופן שוטף לקרנות כאמור בקשר עם יחסיהן עם שותפיה המוגבלים. משרדנו מייצג קרנות בהשקעותיהן בחברות חדשות ובבקרה אחר הסכמי ההשקעה הקיימים שלהן.
עורכי הדין בהורן ושות’ ייצגו משקיעים בקרנות, בסבבי השקעה פרטיים בחברות, בהצעות פרטיות בחברות ציבוריות ובהגנה על האינטרסים של משקיעים במיזוג חברות פורטפוליו.
המשרד מייצג עשרות חברות טכנולוגיות, מגובות הון-סיכון, בטיפול בסוגיות שוטפות מתחום דיני התאגידים והמשפט המסחרי. דוגמאות מהעת האחרונה כוללות בין היתר:
o ייצוג פרוטליקס ביוטרפיוטיקס בע"מ בהסכם רכישה עם סיטיגרופ שווקי הון בע"מ בהקצאה פרטית של שטרי הלוואה המירים תחת סעיף 193 לחוק ני"ע האמריקני (2013);
o ייצוג SEB Alliance SAS בהשקעה ממטק, חברה פרטית ישראלית (2013);
o עסקה לארגון מחדש של הון המניות והשקעה של 16 מליון דולר;
o ייצוג קרנות פונטיפקס, קרן הון הסיכון המובילה בישראל בתחום מדעי החיים, בעשרות עסקאות השקעה(2007- היום);
o גיוס הון פרטי בסך 2 מיליון דולר ארה“ב עבור חברה הפועלת בתחום הקלינטק (2011);
o גיוס הון פרטי בסך 12 מיליון דולר ארה“ב עבור חברה הפועלת בתחום הקרדיולוגיה (2011);
o ייצוג חברת פיתוח תרופות בגיוס הון בסך 20 מיליון דולר ארה“ב;(2010)
o ייצוג קרן הון-סיכון המובילה בישראל בתחום הביוטכנולוגיה בהשקעותיה בחברות חממה, חברות פרטיות וחברות ציבוריות;
o חלוקת מניות של חברה ציבורית על-ידי קרן השקעות)אוקטובר 2009);
o ייצוג חברת פיתוח מכשור רפואי בגיוס הון בסך 12.5 מיליון דולר ארה“ב;(ינואר, 2010).
o גיוס הון ראשוני עבור מספר חברות חממה;(2010)
o גיוס הצלה עבור חברת פיתוח מכשור רפואי;(2010)
o גיוס הון פרטי וציבורי עבור חברת פיתוח תרופות;
o עסקאות גיוס הון פרטי טרם הנפקת חברת פיתוח תרופות;
o ייצוג קרן השקעה אמריקאית בסבב השקעה פרטי של עד 5 מליון דולר בחברה למכשירים רפואיים (2014);
o ייצוג טבולה.קום בע"מ בסבב השקעה פרטי ה' של יותר מ-120 מליון דולר (2014-2015);
o ייצוג ביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע”מ (ת”א: בולט) בחתימה על מזכר הבנות מחייב לשיתוף פעולה אסטרטגי בסין והשקעה בסך 6.6 מליון דולר עם משקיע מהונג קונג (2015); וכן-
o ייצוג קונסורציום של קרנות זרות ומקומיות בסבב השקעה פרטי של עד 10 מליון דולר בחברה למכשירים רפואיים (2015);