רועי ריבון | שותף

רועי הוא שותף בפירמה מראשית שנת 2015 והוא מנהל את פעולות המשרד בתחום ניירות הערך. רועי בעל ניסיון רב בתחום המסחרי ובמתן ייעוץ משפטי לחברות פרטיות וציבוריות בארץ ובחו"ל.


רועי מייצג חברות ציבוריות בפעילותן מול הבורסה, רשות ניירות ערך, חתמים ומשקיעים פרטיים ומוסדיים. רועי מעניק ייעוץ משפטי שוטף בנושאים הקשורים לדיני ניירות ערך ודיני החברות הישראליים, בין היתר, בכל הקשור לגיוסי הון ציבוריים ופרטיים, עסקאות מכירה ורכישה של נכסים וניירות ערך, הצעות רכש, דיווחים תקופתיים ומיידיים, עסקאות עם בעלי עניין, ועסקאות מסחריות אחרות.


תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2001


חבר לשכת עורכי הדין בישראל משנת 2002


עברית, אנגלית