יונתן לוינשטיין | עורך דין

תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב, 2007
תואר שני במשפטים (משפט מסחרי), אוניברסיטת תל אביב, 2011

חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2008

עברית, אנגלית