יובל חדד | עורך דין

תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית, 2017
תואר ראשון ביחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית, 2017


חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2018


עברית, אנגלית