דניאל ווזנר | עורכת דין

תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת מערב אוסטרליה, 2000
תואר ראשון, אוניברסיטת מערב אוסטרליה, 2000


מוסמכת על ידי בית המשפט העליון של מערב אוסטרליה משנת 2001
חברה בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2005


אנגלית, עברית