אסף אונגר | עורך דין

תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות), אוניברסיטת בר-אילן, 2012
תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, 2013

חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2013

עברית, אנגלית