רגולציה

משרדנו מייעץ באופן שוטף לחברות זרות וישראליות בנוגע להיבטים שונים של הקשר של חברות אלו עם המדען הראשי במשרד הכלכלה, ומסייע בבניית עסקות טכנולוגיות מקומיות וחוצה גבולות על מנת להתאים כראוי לתקנות רלוונטיות ולדרישות החוק .
המשרד ייעץ לחברות בינלאומיות ביחס להתאגדות והקמה של עסקים בישראל, ובכלל זה רישום ברשם החברות, הקמה של פעילות בנקאית והתקשרות עם עובדים מקומיים וספקי שירות.

שאלות ביחס להגדרת “מפעל מאושר” והטבות מס שונות הקשורות בפעילות מחקר ופיתוח בישראל.
לעיתים תכופות מתבקש המשרד לייעץ בנושאי רגולציה ישראלית הנוגעים לתחום הביוטכנולוגיה, כמו גם רגולציה כנגד שחיתות.

משרד הורן ושות’ הינו הנציג הישראלי בארגון BIOLEGIS, רשת אירופאית של משרדי עורכי דין מובילים המתמחים בביוטכנולוגיה, בה כל מדינה מיוצגת על-ידי משרד עורכי-דין אחד.

המשרד הינו גם הנציג הישראלי בארגוןTRACE, ארגון ללא מטרות רווח של משרדי עורכי-דין המתמחים בעסקאות מול גופים ממשלתיים וחקיקה נגד שחיתות.