אלון שפריר | עורך דין

תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2015


חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2017


עברית, אנגלית